Skip to main content

Een wijs man bouwt zijn huis op de rots

Aflevering 32
Week 1

 

Vandaag staan we stil bij de gelijkenis van Jezus waarbij een wijs man een huis op de rots bouwt en een dwaze man zijn huis op zand. 

Bekijk ook alle werkvormen hieronder...