Skip to main content

Allemaal samen

Spel

Lukt het om allemaal op dezelfde manier en hetzelfde ritme te bewegen?

Een leuk spel van Petra van Es over de eerste gemeente: 'Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden alles wat ze hadden..... Elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered waren.' 

spelende kinderen spel

Activiteit:

De kinderen maken groepjes van twee. Samen beslissen ze hoe ze gaan bewegen door de ruimte (lopen, klappend, hinkelend, enz).

Terwijl de groepjes rondlopen roept de spelleider: 'Maal twee'. De tweetallen zoeken een ander tweetal op en bewegen op een van hun manieren verder.

Na elk 'maal-twee-bevel' verdubbelen de groepen. Totdat alle groepen een grote kring vormen. Lukt het om allemaal op dezelfde manier en hetzelfde ritme te bewegen?

Daarna kan het spel verder gaan door te splitsen.