Skip to main content

Bouw een brug voor anderen

Filmpje

Er ligt een grote plas water op het pad. Veel mensen lopen er dwars doorheen. Het gevolg: natte schoenen. Dan komt er een jongen aangelopen. Met stenen bouwt hij een brug in het water, zodat niet alleen hij, maar ook andere mensen droog naar de overkant kunnen lopen.

Waarom past dit filmpje bij het Bijbelverhaal van vandaag?

“Wat voor koning is Jezus?” is de vraag in dit Bijbelverhaal. Het antwoord is voor Pilatus helemaal niet duidelijk. Terugkijkend tweeduizend jaar later zien wij het! Jezus is de koning die door zijn lijden, sterven en opstanding een brug bouwt over de plas, zodat wij zomaar bij God binnen kunnen lopen.

Vertel: 
Misschien heb jij ook net een brug van spaghetti gebouwd, of ga je dat nog doen. Vandaag in ons Bijbelverhaal gaat het over de vraag: “Wat is Jezus voor koning?”
Jezus is de bruggenbouwende koning.

Vraag:
- Wie weet wat brug Jezus gebouwd heeft?
- Hoe heeft hij dit gedaan?

Vertel:
Jezus is niet alleen de bruggenbouwende koning. Hij is zelf de brug naar God.

Opdracht:
Lees Johannes 14: 6 – “Jezus zei: “Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft.”

Vraag:
- Wat zegt deze tekst over Jezus als bruggenbouwer?
- Wat zegt deze tekst over Jezus als brug?