Skip to main content

Geef het cadeau door

Spel

Gebruik het cadeau spel om kinderen te leren wat het Pinksterfeest inhoudt

Petrus en Johannes geven in dit Bijbelverhaal de Heilige Geest door aan de nieuwe gelovigen in Samaria. Met dit spel kan je hierbij stilstaan. 

Kinderidee Pinksterfeest 1

Je hebt hier een aantal dingen voor nodig, zoals:

-  een zak met snoepjes (genoeg om uit te delen aan iedereen
-  een lolly voor elke laag
-  plaatjes van een duif, een windmolen, vuur ,het woord ’welkom in verschillenden talen’ 
   Je kunt deze plaatjes hier downloaden.
-  kranten
-  plakband

Als eerste pak je de zak met snoepjes en de afbeelding met de duif in een krant in.

Kinderidee Pinksterfeest 2jpg

Als je dit hebt ingepakt, leg je afbeelding met het woord 'welkom' in allerlei talen. Natuurlijk moet hier ook een lolly bij. Dit pak je weer in met een krant. Nu heb je twee lagen in hetzelfde cadeau.

Kinderidee Pinksterfeest 3

Voor de volgende laag, leg je het plaatje van het vuur en een lolly. Opnieuw pak je deze in.

De bovenste laag van het cadeau bestaat uit de windvlieger en een lolly. Pak dit opnieuw met een krant in, zodat je nu 1 groot cadeau in krantenpapier hebt.

Nu zijn we klaar om te beginnen...

Vertel dat Pinksteren de geboorte is van de kerk inhoudt en dat op deze dag 3000 mensen Jezus leerden kennen. We kregen allemaal een geweldige verjaardagscadeau op die dag: De Heilige Geest.

Op een verjaardag speel je soms spelletjes, dus dat gaan we vandaag ook doen met het 'geef het cadeau door' spel. We draaien muziek op de achtergrond. Ondertussen zitten de kinderen in een cirkel en geven zij het cadeau aan elkaar door. Als de muziek plotselink stopt, mag het kind die het cadeau vast heeft de eerste laag krantenpapier weghalen.

De drie lagen vertellen de volgorde van het Pinkster verhaal:

Windmolen - het begint met het geluid van een sterke wind
Vuur - dan de tongen van vuur boven de hoofden
Welkom - het spreken van verschillende talen
De duif - de komst van de Heilige Geest

Elk kind dat een laag van het cadeau mag openen, mag de lolly natuurlijk houden. Dit is een persoonlijke beloning. Maar de Heilige Geest is geen persoonlijke beloning. Hij kwam voor iedereen. Hij geeft allen de kracht om het evangelie te verspreiden. Vandaar dat de zak met snoepjes voor iedereen is. 

Deel de snoepjes uit en bid dat alle kinderen iets van de kracht van de Heilige Geest in hun leven mogen kennen.

-------------------------------------------------

Met toestemming overgenomen van Mina Munns en haar site Flame Creatieve Kids.