Skip to main content

Hier ben ik God dankbaar voor!

Spel

De Samaritaanse man kwam Jezus bedanken voor het wonder in zijn leven. Waar ben jij God dankbaar voor?

Wat heb je nodig?

- A4 bladen
- stiften
- muziek

Wat gaan we doen?

Vraag:                  
Vraag aan ieder kind: "Waar ben jij God dankbaar voor?"

Opdracht:           
Schrijf elk antwoord op een A4. Deze A4tjes worden op de grond in de ruimte verspreid. We spelen muziek en de groep moet door de kamer lopen. Zodra de muziek stopt, moet iedereen een blaadje pakken en hardop roepen wat er staat. Elke keer wordt er een blaadje weggehaald. De persoon die geen blaadje heeft, is dan af.

Bij de onderbouw kan de leiding voorlezen wat ieder kind vast heeft.

Na afloop delen we de blaadjes weer uit en dagen we iedereen uit om in een groepsgebed God persoonlijk te danken voor wat er op het blaadje staat, dat zij gekregen hebben.