Skip to main content

Wat betekent je naam?

Kindermoment

Een korte introductie op het Bijbelverhaal, dat als doel heeft om samen iets uit het Bijbelverhaal te leren en wat tegelijkertijd nieuwsgierig maakt naar wat er nog gaat komen.                                   

Duur:                    

5 minuten

Download:

Kindermoment - Wat betekent je naam?.pdf

Werkvorm:

Opdracht:           
Nodig de kinderen naar voren uit.

Vraag:                 
- Wat weten zij van de naam die ze gekregen hebben?
- Is het een naam met een betekenis?
- Zijn ze misschien vernoemd?
- Hoe hadden ze geheten als ze een jongen/meisje waren geweest?

Opdracht:          
Zoek in een voornamenboek of op internet uit wat de betekenis van de namen van de kinderen is. Misschien weten de ouders dit wel – kunnen zij helpen.

Vertel:                
Vertel dat namen in de Bijbel vaak een speciale betekenis hebben. Een betekenis die bij de situatie of de persoon past. Vandaag horen we in het Bijbelverhaal dat Isaak geboren is.

Vraag:                 
Wie weet wat de naam Isaak betekent?

Vertel:                
De naam Isaak betekent ‘Hij die lacht’. omdat iedereen mee zal lachen als ze horen welk wonder God voor Abraham en Sara heeft gedaan! Abraham en Sara zijn al zo oud. Het was eigenlijk niet meer mogelijk dat zij kinderen konden krijgen. Maar God heeft het wonder gedaan. Lach maar met ons mee om Isaak!

Vraag:                 
Wist dat er veel namen in de Bijbel een betekenis hebben? Wie weet er een aantal?

(Abraham - vader van een groot volk, Jakob - hij greep de hiel, Petrus - rots, Jezus –verlosser)

Vertel:                
Isaak betekent ‘Hij die lacht’ en er wordt veel afgelachen in dit verhaal. Maar meelachen verandert in uitlachen, dan is de koek bij Sara in één keer op. Dit was een lach teveel. Een lach met grote gevolgen. Zullen we naar het verhaal gaan luisteren?