Skip to main content

Les 2: Abram en Lot gaan uit elkaar

Programma


Het leven van Abram – het thema van les 1 t/m 7

Tijdens deze eerste zeven lessen kijken we naar het leven van Abram:

Les 1                      Abram gaat op reis (Genesis 12: 1-9)
Les 2                     Abram en Lot gaan uit elkaar (Genesis 13: 1-18)

Les 3                     Abram telt de sterren (Genesis 15: 1-6)
Les 4                     Abram en Hagar (Genesis 16: 1 -16)
Les 5                     Abram krijgt bezoek (Genesis 18: 1-15)
Les 6                     Abraham stuurt Hagar en Ismaël weg(Genesis 21: 1-21)
Les 7                     Abraham offert Isaak (Genesis 22: 1-19)

Het Bijbelgedeelte in deze les:

Abram en Lot trekken door het nieuwe land. Zowel Abram als Lot zijn heel rijk met veel schapen, geiten, koeien en veel slaven. Ze hebben zoveel vee dat er niet genoeg eten was voor alle dieren. Hierdoor krijgen de herders van Abram en Lot ruzie. Ze kunnen niet veel langer meer bij elkaar wonen.

Abram geeft Lot de keuze. Hij mag als eerste kiezen. Lot kiest het mooiste land, ook al liggen hier de steden Sodom en Gomorra, waar mensen slechte dingen doen.

Als Lot weg is, belooft God aan Abram dat Hij al het land aan hem gaat geven. Opnieuw belooft God dat Hij Abram veel nakomelingen gaat geven. Het land zal voor altijd van hen zijn. Dan reist Abram verder en bouwt opnieuw een altaar voor de Heer.

(Vrije samenvatting aan de hand van Genesis 13: 1-18)

Maak je eigen programma

Binnen deze methode bieden we je een veelvoud van werkvormen waar je als leerkracht of kinderwerker zelf uit kunt kiezen:

Video’s om te bekijken

- Video van de Henkie Show
Een complete Henkie Show video over het Bijbelverhaal van vandaag

- Video van de Henkie Show zonder Bijbelverhaal 
Bekijk deze video met de kinderen als je zelf het Bijbelverhaal wilt vertellen                           

- Video van alleen de vertelling van het Bijbelverhaal 
Een korte video van alleen het Bijbelverhaal zonder poppen of andere dingen

- Video voor de bovenbouw: 'Heb jij door hoe de goocheltruc werkt' 
Abram en Lot gaan uit elkaar. Deze leuke truc illustreert dit verhaal op korte en krachtige wijze

- Video geloofsverhalen: Een lastige keuze voor Nicky Cruz - bendeleider wordt christen
Matthijs vertelt het verhaal van de bendeleider Nicky Cruz die door de prediker David Wilkerson wordt uitgedaagd om een collecte op te halen.

- YouTube video ‘Hewn’   
Een kort, seculier YouTube filmpje over een vader die alles opoffert voor zijn zoon, waarbij je aan de hand van twee werkvormen goed op het Bijbelverhaal van vandaag kunt reflecteren                                                                          

Kindermoment / Introductie

- Eerlijk zullen we alles delen?    
In het kindermoment staan we stil bij eerlijk delen                                                  

IJsbreker

- Verdeel een chocozoen
Een smaakvolle, maar rommelige ijsbreker over delen                                                                  

Bijbelverhaal zelf vertellen

- Maak een fotoserie       
Een leuke tip die je kan helpen om het Bijbelverhaal zelf te vertellen
                                     
- Lees het Bijbelverhaal voor       
Een uitgeschreven versie van het Bijbelverhaal in de video                                                            

Proefje

- De oneindige chocolade reep  
Met dit 'trucje' kan je chocolade niet alleen delen, maar vermenigvuldigen. Of toch niet?                                                                                   

Verdieping

- Hoeveel ruimte hebben we nodig?
Een leuke opdracht om over het probleem van Abram en Lot na te denken

- Wat is een klimaatvluchteling?  
Krachtige werkvorm om stil te staan bij mensen die moeten vluchten vanwege gebrek                                                         

Spel

- Voed het schaap estafette     
Leuk spel over de strijd tussen de herders van Abram en Lot                                                       

Knutselen

- Creëer samen een 3D landkaart
Leuke knutsel over het verhaal van vandaag                                                                                 

Creatief gebed

- Een reisbede
Samen bidden voor alle mensen die net als Abram op reis zijn.

Geloofsopvoeding thuis

- Werkblad voor de ouders       
PDF werkblad met drie tips voor ouders om het Bijbelverhaal thuis verder te gaan   

Thuis kerk-zijn

- Werkblad om samen als gezin of als groep thuis kerk te vieren 
PDF werkblad met vijf tips om samen rond dit verhaal thuis kerk te zijn