Skip to main content

Les 6: Hagar en Ismaël moeten weg

Programma


Het leven van Abram – het thema van les 1 t/m 7

Tijdens deze eerste zeven lessen kijken we naar het leven van Abram:

Les 1                      Abram gaat op reis (Genesis 12: 1-9)
Les 2                     Abram en Lot gaan uit elkaar (Genesis 13: 1-18)
Les 3                     Abram telt de sterren (Genesis 15: 1-6)
Les 4                     Abram en Hagar (Genesis 16: 1 -16)
Les 5                     Abram krijgt bezoek en Sara moet lachen (Genesis 18: 1-15)
Les 6                     Abraham stuurt Hagar en Ismaël weg(Genesis 21: 1-21)
Les 7                     Abraham offert Isaak (Genesis 22: 1-19)

Het Bijbelgedeelte in deze les:

Binnen een jaar krijgt Sara haar beloofde zoon. Ze noemen hem Isaak wat ‘hij zal lachen’ betekent. Omdat iedereen die haar verhaal hoort, zal lachen. Zo’n verbazingwekkend wonder is het! Na acht dagen wordt Isaak besneden en als Isaak na een paar jaar niet meer aan de borst hoeft, geeft Abraham een groot feest. Tijdens het feest lacht Ismaël Isaak uit. Als Sara dit ziet, staat ze erop dat Abraham hen wegstuurt. Omdat Abraham zijn vader is, wil hij Ismaël niet wegsturen. Maar God zegt dat het goed is. Isaac is de echte zoon, maar God gaat Ismaël ook een eigen volk geven.

De volgende dag geeft Abraham Hagar wat brood en water en stuurt hen de woestijn van Berseba in. Hier verdwalen ze. Als ze geen water meer hebben, legt zij haar zoon in de schaduw van een struik en gaat op een afstandje van hem zitten. Ze kan niet aanzien dat Ismaël gaat sterven.

God hoort Ismaël roepen en een engel uit de hemel roept tegen Hagar: “Wees niet bang. God heeft Ismaël gehoord. Ga naar hem toe, help hem overeind en houd hem vast. Ik ga hem kinderen geven en een groot volk zal uit hem voortkomen.” Daarna laat God Hagar een waterput zien. Hiermee kan ze Ismaël water geven. God zorgt voor Ismaël. Hij groeit op en wordt een jager. Later trouwt hij in de woestijn van Paran met een Egyptische vrouw.

(Genesis 21: 1 -21)

Maak je eigen programma

Binnen deze methode bieden we je een veelvoud van werkvormen waar je als leerkracht of kinderwerker zelf uit kunt kiezen:

Video’s om te bekijken

- Video van de Henkie Show
Een complete Henkie Show video over het Bijbelverhaal van vandaag

- Video van de Henkie Show zonder Bijbelverhaal 
Bekijk deze video met de kinderen als je zelf het Bijbelverhaal wilt vertellen                           

- Video van alleen de vertelling van het Bijbelverhaal 
Een korte video van alleen het Bijbelverhaal zonder poppen of andere dingen

- Video voor de bovenbouw: 'Goocheltruc - Gods bron stroomt altijd' 
Iedereen is er klaar mee, maar God niet. God hoort en ziet Hagar en Ismael. God is er zeker nog niet klaar mee Deze leuke truc illustreert dit verhaal.

- Video geloofsverhalen: 'Een lange reis voor Gladys Aylward' 
Matthijs vertelt het verhaal van de Engelse zendelinge Gladys Aylward die in de jaren 30 van de vorige eeuw naar China vertrok en daar in het begin van oorlog vele weeskinderen redde.

- YouTube video ‘For the birds’   
Een kort, seculier YouTube filmpje over een groep vogeltje die een vreemde vogel proberen weg te jagen, waarbij je aan de hand van twee werkvormen goed op het Bijbelverhaal van vandaag kunt reflecteren                                    

Kindermoment / Introductie

Wat betekent je naam?    
In het kindermoment staan we stil bij de betekenis van de naam 'Isaak'.                                                    

IJsbreker

Ik help je overeind
In het verhaal van vandaag ligt Ismaël uitgeput en uitgedroogd op de grond. God vertelt Hagar dat zij Ismaël overeind moet helpen en hem goed moet vasthouden. Zo kan zij haar zoon helpen.                                                            

Bijbelverhaal zelf vertellen

- Verteltips           
Leuke en gemakkelijke tips die je helpen om het Bijbelverhaal zelf te vertellen
                                     
- Lees het Bijbelverhaal voor       
Een uitgeschreven versie van het Bijbelverhaal in de video                                                            

Proefje

- Ik zie ik zie wat jij niet ziet...
Hagar is verdwaald in de woestijn. Er is geen water meer en Hagar weet dat zij en haar zoon gaan sterven. Maar gelukkig opent God haar ogen en ziet ze weer scherp!                                                                          

Verdieping

- Wat je zaait, zul je oogsten
Elke negatieve actie heeft een gevolg. Abraham liet zich ompraten door Sara om niet langer op Gods belofte te wachten en hier zelf een invulling aan te geven. Hieruit wordt Ismaël geboren. Jaren later moet Abraham door Sara en ondersteunt door God Ismaël wegsturen. In deze creatieve verwerking diepen we dit thema verder uit.

- Van de kaart   
Als Abraham Hagar en Ismaël de woestijn van Berseba instuurt, verdwalen zij. Maar wat is dat verdwalen en hoe voelt dat?                                            

Spel

- Raak hem met je lach…
Leuk spel over pesten / plagen en elkaar beschermen                                             

Knutselen

- De vogelverschrikker
Leuke knutselopdracht waarbij de kinderen stil staan bij Abraham die Hagar en Ismael 'wegjaagt'.                                                                                 

Creatief gebed

- Schrijven in het zand
Midden in de woestijn hoort God onze gebeden

Geloofsopvoeding thuis

- Werkblad voor de ouders       
PDF werkblad met drie tips voor ouders om het Bijbelverhaal thuis verder te gaan   

Thuis kerk-zijn

- Werkblad om samen als gezin of als groep thuis kerk te vieren 
PDF werkblad met vijf tips om samen rond dit verhaal thuis kerk te zijn