Skip to main content

Maak een beeld van zoveel mogelijk wc rolletjes

Opdracht

Zet de video even op stop en voer deze opdracht thuis uit:

  • Bouw een zo hoog mogelijk beeld van wc rolletjes. Hoeveel rolletjes kan je op elkaar stapelen? Maak hier een foto van.


    wc rollen toren