Skip to main content

Petrus in de gevangenis

Knutsel

Een leuke knutselactiviteit die je in de klas, in de kerk of thuis bij dit verhaal kunt gebruiken.

In Chains

Download: Werkblad - Petrus in de gevangenis.pdf.

Knip ze uit en kleur ze in. 

Maak een ketting van grijs papier

Lijm de twee vuisten aan elkaar vast.