Skip to main content

Raak hem met je lach…

Spel

Als Sara doorheeft dat Ismaël haar geliefde zoontje Isaak uitlacht, wil zij hem boven alles beschermen. Desnoods moeten Hagar en Ismaël maar weg! Als een moederkloek waakt zij over haar kind.

Duur:                    

10 minuten

Download:

Spel - Raak hem met je lach...pdf

Werkvorm:

Benodigdheden:
- voor elk kind drie vellen papier
- pennen of stiften

Vertel:                
Als Sara doorheeft dat Ismaël haar geliefde zoontje Isaak uitlacht, wil zij hem boven alles beschermen. Desnoods moeten Hagar en Ismaël maar weg! Als een moederkloek waakt zij over haar kind.

Vraag:                 
- Wie is weleens uitgelachen?
- Hoe voelt dat om uitgelachen te worden? Wat doe je dan?
- In het Bijbelverhaal beschermde Sara Isaak. Wie beschermde jou toen je uitgelachen werd?

Vertel:                
Vandaag gaan wij iemand ‘uitlachen’ en iemand ‘beschermen.’

Opdracht:          
Alle kinderen krijgen drie lege velletjes. Op elk vel mogen ze ‘hahaha’ schrijven.
Van deze vellen papier maken ze dan proppen.

Vertel:                
In dit spel spelen twee groepen tegen elkaar:

Groep 1 staat achter een lijn in de ruimte. Op ongeveer drie meter van die lijn (afhankelijk van de leeftijd) staat het gekozen kind van groep 2.
De rest van groep 2 staat op een lijn tussen groep 1 en het gekozen kind.

Groep 1 gooit hun ‘uitlach’ proppen naar het kind van groep 2 en probeert dit kind zo vaak mogelijk te raken. Voor elke keer dat ze raak gooien, krijgen ze een punt.

Groep 2 heeft als taak om op de lijn te blijven staan en zoveel mogelijk proppen proberen tegen te houden.

Hierna wisselen de groepen.

Vraag:                 
Hoe kan je in het echt iemand beschermen als hij of zij uitgelachen wordt?