Skip to main content

Verdieping door YouTube filmpje: 'For the Birds'

Filmpje

Aan de hand van een seculier YouTube filmpje en creatieve werkvormen de kinderen laten nadenken over het Bijbelverhaal van vandaag.                                                    

Duur:       Scraps YouTube             

25 minuten

Download:

Verdieping door YouTube filmpje - For the Birds.pdf

Verwerking:

Allemaal kleine vogeltjes zitten gezamenlijk bij elkaar. Als er een grote vogel bij komt zitten, proberen ze hem zo snel mogelijk weg te jagen. Als ze hem eindelijk hebben verjaagd, vliegen ze zelf de lucht in en verliezen ze allemaal hun veren.

Waarom past dit filmpje bij het Bijbelverhaal van vandaag?

Sara is teleurgesteld. Haar grote droom om uiteindelijk een eigen kind te krijgen, is nooit uitgekomen. De belofte van God is een illusie gebleken. Ze is nu veel te oud om ooit nog zwanger te raken. Ze is diep teleurgesteld en het duurt even voordat zij over die teleurstelling heen kan komen! Haar teleurstelling uit zich in een lach. Dezelfde teleurstelling zien wij bij de jongen in de video. De confrontatie met zijn eigen verlies in de puppy met de drie pootjes. Maar ook de hoop die de moeder hem hiermee geeft, dat je zelfs al ben je gehandicapt, nog heel veel kunt doen.

Belangrijke vragen:

Het belangrijk om altijd vooraf zelf de video te bekijken en jezelf af te vragen:

- Wil ik dit aan de kinderen laten zien?
- Past dit filmpje binnen de context en leeftijdsgroep van de kinderen met wie ik werk?

Stap 1:  Als een kaartenhuis

Benodigdheden: 
- spelkaarten

Opdracht:           
Verdeel de kinderen in groepjes. Geef elk groepje een spel kaarten en laat hen een kaartenhuis bouwen. Wie kan het hoogste kaartenhuis bouwen dat het langst blijft staan?

Vertel:                 
Abraham liet zich ompraten door Sara om niet langer op Gods belofte te wachten. Hij ging trouwen met Hagar om toch maar een kindje te krijgen. Hieruit werd Ismaël geboren. Jaren later moet Abraham door Sara en ondersteunt door God Ismaël wegsturen. Zijn plannetje valt als een kaartenhuis in elkaar.

De video die we zo gaan zien, heeft op het eerste gezicht niks met Abraham te maken. Of toch wel? Laten we gaan kijken.

Duur: 10 minuten

Stap 2:  Bekijk de video met elkaar

Duur van de video: 5 minuten

Stap 3: Wat je zaait, zul je oogsten

Benodigdheden:
- verschillende soorten zaden

Opdracht:          
Toon de kinderen verschillende soorten zaad en vraag hen of zij weten wat voor plantje hieruit voortkomt.

Vertel:                
In de Bijbel staat een zin ‘Wat je zaait, zul je oogsten.’ Eigenlijk is dat logisch. Uit een appelpitje komt geen komkommerplant. Uit een zonnebloempit komt geen tomatenplant. Zo is het ook met wat we doen. Ook in het leven van Abraham! Elke negatieve actie heeft een gevolg. Abraham liet zich ompraten door Sara om niet langer op Gods belofte te wachten en hier zelf een invulling aan te geven. Hieruit wordt Ismaël geboren. Jaren later moet Abraham door Sara en ondersteunt door God Ismaël wegsturen.

In de film zien we hetzelfde negatieve gevolg. De kleine vogeltjes jagen heel gemeen de grote vogel weg, maar verliezen hierdoor allemaal hun veren.

Vraag:                 
- Wat was er gebeurd als Abraham trouw op Gods belofte had gewacht?
- Hoe erg zou Abraham het gevonden hebben om zijn oudste zoon weg te sturen?
- Denk je dat God Abraham al vergeven had voor zijn plan?
- Als God hem vergeven had, waarom liep het dan niet allemaal goed af -  en ze leefden nog lang en gelukkig?

Vertel:                
Als christenen mogen wij weten dat God ons altijd vergeeft als wij de verkeerde kant opgaan. We zijn altijd vergeven, maar dat betekent niet dat alles ook gelijk opgelost is. Soms moeten we zelf nog dingen goedmaken of de gevolgen dragen van wat wij hebben gedaan.

Vraag:                  
Wie kan hier een voorbeeld van geven?

Duur: 10 minuten