Skip to main content

Verteltips om zelf het Bijbelverhaal te vertellen

Verteltips


Hoe vertel ik zelf het verhaal? - Drie verteltips!

Duur:                    

5 - 10 minuten

Download:

Hoe vertel ik zelf het verhaal.pdf

Werkvorm:

Optie 1: Laat de kinderen het verhaal uitspelen

Opdracht:           Terwijl je als leiding het verhaal stukje voor stukje voorleest of vertelt, kan je kinderen dit verhaal laten uitspelen. Je splitst het verhaal dan op in scenes:

scene 1: Abram hoort in Haran Gods stem. (twee kinderen)
scene 2: Abram overtuigt Sara en Lot (drie kinderen)
scene 3: Abram gaat met zijn hele familie, slaven en dieren op reis (groep kinderen)
scene 4: Abram ziet God in Kanaän en bouwt een altaar (twee kinderen)

Met doeken en stukken stof waar je grote gaten in knipt, kan je gemakkelijk mantels maken. Stel als leiding vragen aan de spelers en aan de kinderen die meekijken.
Vragen zoals: Hoe zou Sara gereageerd hebben? Wat zou er allemaal tijdens hun reis gebeurd en gezegd zijn? Etc. 


Optie 2: Gebruik het samenleesverhaal / toneelstuk

Opdracht:            Gebruik het samenleesverhaal / toneelstuk om het verhaal te vertellen. Je kunt dit samen met twee kinderen voorlezen of met twee kinderwerkers als toneelstuk spelen.

 

Optie 3: Lees het verhaal voor…

Ons verhaal vandaag begint bij Terach duizenden jaren geleden. Terach woont in Ur, een hele moderne stad in die tijd. Brede straten gemaakt van stenen, dus geen modderweggetjes vol plassen. Stromend water in de huizen en zelfs toiletten met water. Super modern voor een stad van duizenden jaren geleden. Maar Terach wil hier niet blijven. Op een dag gaat hij op reis. Op reis naar Kanaan.

Waarom hij op reis gaat, weten wij niet. Wat we wel weten, is dat Tereach de vader is van drie zonen: Abram, de oudste. Nachor, de middelste en Harran, de jongste. Helaas komt Harran al vroeg te overlijden, maar Terach, als een goede opa, ontfermt zich over zijn kleinzoon, genaamd Lot.

Terach gaat op reis.

Hij laat zijn middenste zoon Nachor achter, maar neemt zijn zoon Abram, Abram’s vrouw Sarah en zijn kleinzoon Lot mee. Op reis naar Kanaän. Alleen komen ze hier niet aan. Ze stoppen onderweg in een stad genaamd Harran. Een stad met dezelfde naam als de naam van zijn overleden zoon. Terach kan of wil niet verder. Hier wil hij blijven. Hier stopt hij. En uiteinde sterft Terach hier.

En zo begint het verhaal van Abram. Abram woont al lange tijd in Harran. Een afgelegen stad ergens halverwege de moderne wereld en het onbekende Kanaan. In een stad die hetzelfde heet als zijn overleden broer.

Abram heeft een groot verdriet in zijn leven. Zijn vrouw Sarah kan geen kinderen krijgen. Zo zijn ze met zijn tweeën. Eigenlijk met zijn drieën, want zijn neef Lot is er ook altijd bij

En dan op een dag, alsof uit het niets, spreekt God tegen Abram:

“Ga weg uit je land. Verlaat het huis van je vader. Ga naar het land dat ik je zal laten zien. Ik zal je maken tot een heel groot volk. Ik zal je zegenen en ik zal je naam bekend maken Alle mensen zullen in jou gezegend zijn.”

En wat doet Abram als hij dit hoort? Abram en Sara en Lot gaan op reis Op reis naar Kanaän. Zevenhonderd kilometer lopen. Met al hun knechten en dieren. Zevenhonderd kilometer naar een onbekend land.

Abram weet dat hij nooit meer in Harran terug zal komen. God heeft een nieuw thuis voor hem. En die vreemde belofte dat zijn familie zou gaan uitgroeien tot een groot volk. Maar hoe kan dat nu? Hij is al vijfenzeventig jaar oud en Sara kan geen kinderen krijgen...

Maar Abram gaat op reis. Hij gelooft de woorden van God. Hij gaat op reis naar het beloofde land en alle beloftes van God.

Is God te vertrouwen? Abram geeft antwoordt met zijn voeten. Stap voor stap, zevenhonderd kilometer lang. Op reis naar het beloofde land.

Als Abram eindelijk bij de grote eik in More aankomt, bouwt hij een altaar voor de Heer.  En de Heer verschijnt aan Abram. We weten niet hoe dit gebeurde. Hoe God Zichzelf aan Abram laat zien, maar God maakt Abram een belofte. “Ik ga aan jouw nakomelingen dit land geven.” Hierna reist Abram door het land en bouwt nog een altaar bij Bethel. Dan trekt hij samen met zijn familie en dieren de woestijn van Negev in.

Abram is aangekomen. Het verhaal is klaar. Of is het pas net begonnen?