Skip to main content

Wat is liegen?

Verdieping

In dit verhaal liegt Sara zo overduidelijk tegen God. En God heeft haar door! Maar waarom liegt ze eigenlijk en wat is dat liegen?

Duur:                    

10 minuten

Download:

Verdieping - Wat is liegen?.pdf

Werkwijze:

Benodigdheden:

- groot vel papier
- stift(en)
- tennisracket
- zachte sponsbal

Vertel:                 
In dit verhaal liegt Sara zo overduidelijk tegen God. En God heeft haar door! Maar waarom liegt ze eigenlijk en wat is dat liegen?

Opdracht:          
Op een groot vel papier staan de woorden: liegen is… Kinderen mogen om de beurt hier een antwoord op geven. Het doel is om zoveel mogelijk ideeën over liegen op papier te zetten. Hierna maak je als leider een samenvatting  van.

Opdracht:          
Steek je hand in de lucht als je het eens bent met de volgende stelling:   
- Liegen is bewust niet de waarheid vertellen om er zelf beter van te worden.
- Je kunt ook per ongeluk liegen.
- Het is altijd liegen, als je niet precies de waarheid vertelt.
- Liegen kan soms ook goed zijn.

Vraag door bij elke stelling, zowel bij kinderen die hun hand opstaken als bij kinderen die hun hand niet opstaken.

Vertel:                 
Je hebt twee soorten van liegen: verdedigend liegen en aanvallend liegen.

Opdracht:          
Geef een kind een tennisracket en laat hem verdedigen als jij een sponsbal richting hem / haar gooit. Hopelijk kan het kind de sponsbal met het racket van zich afslaan.

Vertel:                
Je bent nu aan het verdedigen. Dan kan met een tennisracket, maar ook met een leugen. Je probeert iets negatiefs te ontlopen, zoals een straf een negatief beeld dat mensen over je kunnen hebben. Om jezelf te beschermen, lieg je dan.

Vraag:                  
- Wie kan een voorbeeld geven van verdedigend liegen?
- Denk je dat Sara aan het verdedigend liegen was?

Vertel:                 
Dan heb je ook nog aanvallend liegen.

Opdracht:          
Geef een ander kind het tennisracket en de sponsbal en vraag het kind jou met de sponsbal aan te vallen. Hopelijk kan het kind jou met de sponsbal via het racket raken.

Vertel:                
Je bent nu aan het aanvallen! Dat kan met een tennisracket en een sponsbal, maar ook met een leugen. Bijvoorbeeld het bewust schetsen van een verkeerd beeld om mensen te misleiden en door deze misleiding je doel te bereiken.

Vraag:                  
- Wie kan een voorbeeld geven van aanvallend liegen?
- Denk je dat Sara aan het aanvallend liegen was?

Opdracht:
Hoeveel redenen kunnen wij bedenken waarom liegen verkeerd is.

1)             God verbiedt liegen.
2)             Je misbruikt of misleid mensen
3)             Je schendt het vertrouwen van mensen
4)             Leidt bij ontdekking tot ruzie of boosheid
5)             Je ontloopt je verantwoordelijkheid