Skip to main content

Wat je zaait, zul je oogsten

Verdieping

Elke negatieve actie heeft een gevolg. Abraham liet zich ompraten door Sara om niet langer op Gods belofte te wachten en hier zelf een invulling aan te geven. Hieruit wordt Ismaël geboren. Jaren later moet Abraham door Sara en ondersteunt door God Ismaël wegsturen.

In deze creatieve verwerking diepen we dit thema verder uit.

Duur:                    

10 minuten

Download:

Verdieping: Wat je zaait zul je oogsten.pdf

Werkvorm:

Benodigdheden:

- verschillende soorten zaden

Opdracht:          
Toon de kinderen verschillende soorten zaad en vraag hen of zij weten wat voorplantje hieruit voortkomt.

Vertel:                
In de Bijbel staat een zin ‘Wat je zaait, zul je oogsten.’ Eigenlijk is dat logisch. Uit een appelpitje komt geen komkommerplant. Uit een zonnebloempit komt geen tomatenplant.

Zo is het ook met wat we doen. Ook in het leven van Abraham!

Elke negatieve actie heeft een gevolg. Abraham liet zich ompraten door Sara om niet langer op Gods belofte te wachten en hier zelf een invulling aan te geven. Hieruit wordt Ismaël geboren. Jaren later moet Abraham door Sara en ondersteunt door God Ismaël wegsturen.

Vraag:                 
- Wat was er gebeurd als Abraham trouw op Gods belofte had gewacht?
- Hoe erg zou Abraham het gevonden hebben om zijn oudste zoon weg te sturen?
- Denk je dat God Abraham al vergeven had voor zijn plan?
- Als God hem vergeven had, waarom liep het dan niet allemaal goed af -  en ze leefden nog lang en gelukkig?

Vertel:                
Als christenen mogen wij weten dat God ons altijd vergeeft als wij de verkeerde kant opgaan. We zijn altijd vergeven, maar dat betekent niet dat alles ook gelijk opgelost is. Soms moeten we zelf nog dingen goedmaken of de gevolgen dragen van wat wij hebben gedaan.

Vraag:                  
Wie kan hier een voorbeeld van geven?