Skip to main content

Zijn naam is Jezus

Verdieping


De engel Gabriel vertelt aan Maria dat zij haar zoon de naam ‘Jezus’ moet geven. Maar wat betekent dit?

Benodigdheden:Kopie van Bouw een MUUR 2

 - werkblad met namen van Jezus in allerlei talen die je hier kunt downloaden.

Vraag:                 
Wie weet wat zijn of haar naam betekent?

Opdracht:          
Laat de kinderen het werkblad met de namen van Jezus zien.

Vraag:                 
Wie weet wat hier allemaal staat?

Vertel:                
Hier op dit blad vind je de naam Jezus in heel veel verschillende talen.

Vraag:                 
- Hoeveel van deze namen kunnen wij uitspreken?                          
- Welke vind je mooi?
- Welke vind je vreemd klinken?
- Welke talen herken jij?
- Wie weet waarom Maria’s zoon Jezus genoemd moest worden?
- Wat betekent de naam Jezus?

Vertel:                
Jezus komt van de naam Jozua.

Vraag:                 
Wie weet nog wie Jozua was?

Vertel:               
Jozua en Jezus betekenen “God redt.”

Later in de Bijbel vertellen de discipelen aan mensen het volgende;
“Door niemand anders kunnen wij gered worden, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.”

Opdracht:          
Wijs opnieuw naar de namen op het blad.

Vraag:                 
Waarom is deze naam in al die verschillende klanken de enige naam die mensen redding biedt?