Online Kinderbijbel

Oude-Testament

Het leven van Abraham

VerhaalTekstverwijzingOmschrijvingAflevering
Abram gaat op reis
Genesis 12: 1 - 9

Abram wordt geroepen door God

Bekijk aflevering
Abram en Lot gaan uit elkaar
Genesis 13: 1 - 18

Lot mag van Abram als eerste kiezen 

Bekijk aflevering
Abram telt de sterren
Genesis 15: 1 - 6

Abram krijgt een belofte van God

Bekijk aflevering
Abram en Hagar
Genesis 16: 1 - 16

De zwangere Hagar vlucht weg

Bekijk aflevering
Abram krijgt bezoek
Genesis 18: 1 - 15

God komt op bezoek bij Abram

Bekijk aflevering
Hagar en Ismaël moeten weg
Genesis 21: 1 - 21

Hagar ontmoet God in de woestijn

Bekijk aflevering
Abraham offert Isaak
Genesis 22: 1 - 19

Abraham gaat naar de berg Horeb

Bekijk aflevering

.

Mozes en het volk van God

VerhaalTekstverwijzingOmschrijvingAflevering
Waar is God?
Exodus 1: 1 – 14

De Israëlieten zijn slaven in Egypte 

Bekijk aflevering
Mandje in de Nijl
Exodus 2: 1 – 10

Mozes als baby in een mandje in de Nijl

Bekijk aflevering
Wegwezen!!
Exodus 2: 11 – 22

Mozes vlucht weg uit Egypte naar Midjan

Bekijk aflevering
Op blote voeten...
Exodus 3: 1 – 15

Mozes ontmoet God op de berg Horeb 

Bekijk aflevering
He broertje, hulp nodig?
Exodus 4: 1 – 16

Mozes krijgt hulp van Aäron

Bekijk aflevering
Dat trucje kunnen wij ook!
Exodus 5: 1 - 7: 13

Mozes en Aäron gaan naar de farao 

Bekijk aflevering
Wat een nare plagen!
Exodus 7:14 - 9:35

De farao wil niet naar Mozes luisteren 

Bekijk aflevering
Niet nog meer plagen...
Exodus 10 - 11

De farao zet zijn eigen koers 

Bekijk aflevering
Bloed boven de deur?
Exodus 12: 1 – 33

De uittocht uit Egypte 

Bekijk aflevering
Geen natte voeten...
Exodus 14: 5 – 31

De doortocht door de Rietzee 

Bekijk aflevering

.

Het leven van David

VerhaalTekstverwijzingOmschrijvingAflevering
Heb je nog een zoon?
1 Samuel 16: 1 – 13

David wordt tot koning gezalfd 

Bekijk aflevering
Steen uit de slinger
1 Samuel 17

David verslaat de reus Goliath 

Bekijk aflevering
Vrienden voor het leven
1 Samuel 20

David is beste vrienden met Jonathan 

Bekijk aflevering
Wraak!?
1 Samuel 24: 2 – 16

David neemt geen wraak op koning Saul 

Bekijk aflevering
In zijn ondergoed...
2 Samuel 6

David danst voor de ark van God 

Bekijk aflevering

.

De avonturen van Daniël en zijn vrienden

VerhaalTekstverwijzingOmschrijvingAflevering
Groente en water?
Daniël 1

Daniël en zijn vrienden eten alleen groente

Bekijk aflevering
Wat een rare droom!
Daniël 2

Daniël legt de droom van koning Nebukadnessar uit

Bekijk aflevering
Wij buigen niet...
Daniël 3: 1 – 30

Daniëls vrienden buigen niet voor het gouden beeld

Bekijk aflevering
Te licht bevonden...
Daniël 5

Daniël en de letters op de muur

Bekijk aflevering
Hongerige leeuwen
Daniël 6

 Daniël in de leeuwenkuil

Bekijk aflevering

.

Nieuwe-Testament

Advent en Kerst

VerhaalTekstverwijzingOmschrijvingAflevering
Wonderbare Raadsman
Lucas 1: 1 – 25

Zacherias ontmoet de engel Gabriël (Advent 1)

Bekijk aflevering
Sterke God
Lucas 1: 26 – 38

Maria ontmoet de engel Gabriël (Advent 2)

Bekijk aflevering
Eeuwige Vader
Matteüs 1: 18 - 25

Jozef trouwt met Maria (Advent 3)

Bekijk aflevering
Vredevorst
Matteüs 2: 1 - 12

De komst van de drie koningen (Advent 4)

Bekijk aflevering
Een kind is ons geboren
Lucas 2: 1 - 21

Immanuel: De geboorte van Jezus - Eerste Kerstdag

Bekijk aflevering

.

Het leven van Jezus

VerhaalTekstverwijzingOmschrijvingAflevering
Is dat echt waar?
Lucas 1: 1 – 25

Zacherias ontmoet de engel Gabriël (Advent 1)

Bekijk aflevering
Gezegend ben je...
Lucas 1: 26 – 38

Maria ontmoet de engel Gabriël (Advent 2)

Bekijk aflevering
Twee zwangere vrouwen
Lucas 1: 39 – 56

Maria gaat op bezoek bij Elisabet (Advent 3)

Bekijk aflevering
Zijn naam is Johannes
Lucas 1: 57 – 80

De geboorte van Johannes de Doper (Advent 4)

Bekijk aflevering
Kribbe in de stal
Lucas 2: 1 – 21

De geboorte van Jezus - Eerste Kerstdag

Bekijk aflevering
De ster achterna...
Matteüs 2: 1 – 12

De komst van de wijzen - Kerst

Bekijk aflevering
Buig voor mij!
Matteüs 4: 1 – 11

De verzoeking van Jezus

Bekijk aflevering
Vissers van mensen
Lucas 5: 1 – 11

De wonderbare visvangst en roeping discipelen

Bekijk aflevering
Volg Mij...
Lucas 5: 27 – 32

De roeping van Levi, de tollenaar

Bekijk aflevering
Een zieke knecht...
Lucas 7: 1 – 10

Jezus geneest de knecht van de Romeinse hoofdman

Bekijk aflevering
Gat door het dak
Marcus 2: 1 – 12

Jezus geneest de verlamde man door het dak

Bekijk aflevering
Meisje, sta op!
Lucas 8: 40 - 56

Jaïrus' dochtertje opgewekt uit de dood

Bekijk aflevering
Vijf broden en...
Lucas 9: 10 – 17

Jezus vermenigvuldigt vijf broden en twee vissen

Bekijk aflevering
Is het een spook?
Matteüs 14: 22 - 36

Jezus wandelt op het water

Bekijk aflevering
Dank U wel!
Lucas 17: 11 – 19

Jezus geneest tien melaatse mannen 

Bekijk aflevering
Kom naar buiten!
Johannes 11: 1 – 53

Lazarus staat op uit de dood

Bekijk aflevering
Zoon van David...
Marcus 10: 46 – 52

Bartimëus kan weer zien 

Bekijk aflevering
Kom uit de boom
Lucas 19: 1 – 10

Zachëus klimt uit zijn boom en ontvangt Jezus

Bekijk aflevering
Kostbare olie...
Johannes 12: 1 – 8

Maria zalft de voeten van Jezus

Bekijk aflevering
Op een ezel?
Lucas 19: 29 – 44

De intocht in Jeruzalem

Bekijk aflevering
Het goede voorbeeld
Johannes 13: 1 – 20

Jezus wast de voeten van zijn discipelen

Bekijk aflevering
Ik ken die man niet...
Lucas 22: 39 – 62

Jezus verraden en verloochend

Bekijk aflevering
Wie zal ik vrijlaten?
Matteüs 27: 15 – 26

Kiezen tussen Barabbas en Jezus

Bekijk aflevering
Goede Vrijdag?!
Lucas 23: 32 – 49

Jezus sterft aan het kruis

Bekijk aflevering
Het graf is leeg!!!
Johannes 20: 1 – 18

De opstanding van Jezus 

Bekijk aflevering
Hij is het!
Lucas 24: 13 – 43

De Emmaüsgangers ontmoeten Jezus

Bekijk aflevering
Houd je echt van Mij?
Johannes 21: 1 – 19

Het herstel van Petrus 

Bekijk aflevering

.

De gelijkenissen van Jezus

VerhaalTekstverwijzingOmschrijvingAflevering
Schaapje – dag 1
Johannes 10: 11 – 16

De Goede Herder

Bekijk aflevering
Schaapje – dag 2
Johannes 10: 11 – 16

De Goede Herder

Bekijk aflevering
Schaapje – dag 3
Johannes 10: 11 – 16

De Goede Herder

Bekijk aflevering
Schaapje – dag 4
Johannes 10: 11 – 16

De Goede Herder

Bekijk aflevering
Schaapje – dag 5
Johannes 10: 11 – 16

De Goede Herder

Bekijk aflevering
Wie is mijn naaste?
Lucas 10: 25 – 37

De barmhartige Samaritaan

Bekijk aflevering
Te druk!
Lucas 14: 16 – 24

Uitnodiging voor het feest

Bekijk aflevering
Tussen de varkens
Lucas 15: 11 – 32

De verloren zoon

Bekijk aflevering
Rots of zand?
Matteüs 7: 24 - 29

Een wijs man bouwt zijn huis op de rots

Bekijk aflevering
Geef mij je geld
Matteüs 18: 23 – 34

De knecht die niet wilde vergeven

Bekijk aflevering
Ik ben een zondaar
Lucas 18: 9 – 14

Een farizeeër en tollenaar bidden

Bekijk aflevering
Zaad op de weg?
Matteüs 13: 1 – 23

De zaaier gaat zaaien

Bekijk aflevering
Ontdekt!!
Matteus 13: 44 – 46

De schat in de akker

Bekijk aflevering

.

Bijbelverhalen uit Handelingen

VerhaalTekstverwijzingOmschrijvingAflevering
Achter een wolk...
Handelingen 1: 1 – 14

De hemelvaart van Jezus

Bekijk aflevering
Wie, o wie?
Handelingen 2: 1 -13

Pinksteren 1: Wie is de Heilige Geest?

Bekijk aflevering
Liefde, blijdschap, vrede...
Handelingen 2: 1 – 13

Pinksteren 2: De vrucht van de Geest 

Bekijk aflevering
Heb je het al gehoord?
Handelingen 2: 1 -13

Pinksteren 3: Iedereen moet het weten

Bekijk aflevering
Tongen van vuur
Handelingen 2: 1 -13

Pinksteren 4: De komst van de Geest

Bekijk aflevering
Abba Vader
Handelingen 2: 1 -13

Pinksteren 5: Wij zijn Gods kinderen

Bekijk aflevering
Geld of zilver heb ik niet...
Handelingen 3:1 - 4: 31

Petrus geneest een verlamde man

Bekijk aflevering
Genezen door een schaduw?
Handelingen 5: 12 - 42

Petrus en Johannes uit de gevangenis

Bekijk aflevering
De eerste martelaar
Handelingen 6 - 8

De dood van Stefanus

Bekijk aflevering
Waarom vervolg je MIj?
Handelingen 9: 1 - 31

De bekering van Saulus

Bekijk aflevering
Die macht wil ik ook...
Handelingen 8: 1 - 25

Filippus en Simon de tovenaar

Bekijk aflevering
Mag ik gedoopt worden?
Handelingen 8: 26 - 40

Filippus en de Ethiopische kamerling

Bekijk aflevering
Tabita, sta op!
Handelingen 9: 32 - 43

Petrus doet wonderen in Lydda en Joppe

Bekijk aflevering
De doop van Cornelius
Handelingen 10

Petrus en de Romeinse hoofdman

Bekijk aflevering
Wat heeft Petrus gedaan?
Handelingen 11: 1 - 18

Oproer in de eerste kerk in Jeruzalem

Bekijk aflevering
Hoor, wie klopt daar?
Handelingen 12

Petrus ontsnapt uit de gevangenis

Bekijk aflevering
De eerste 'christenen'
Handelingen 11: 19 - 30

Paulus en Barnabas in Antiochië 

Bekijk aflevering
Barjezus, een tovenaar?
Handelingen 13: 1 - 14: 7

De eerste zendingsreis van Paulus

Bekijk aflevering
Het zijn goden...
Handelingen 14: 8 - 28

Paulus wordt bijna gedood in Lystra

Bekijk aflevering

HenkieNieuws ontvangen?

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Geef een gift

Ondersteun ons door een eenmalige  gift te geven op onze donatiepagina.

Website met liefde gemaakt door:  Comyoo logo vierkant animatie

Content en Copyright: Matthijs Vlaardingerbroek
Privacy verklaring