Skip to main content

Een lange reis voor Gladys Aylward

Filmpje

Matthijs vertelt het verhaal van de Engelse zendelinge Gladys Aylward die in de jaren 30 van de vorige eeuw naar China vertrok en daar in het begin van oorlog vele weeskinderen redde.

In deze serie video's laten wij door middel van persoonlijke verhalen en andere verhalen van beroemde en minder beroemde christenen in het verleden zien, dat geloven niet iets is van duizenden jaren geleden, maar dat God vandaag de dag zich nog steeds met mensen bemoeit en met hen wilt wandelen.