Skip to main content

Een lastige keuze voor Nicky Cruz

Filmpje

Matthijs vertelt het verhaal van de bendeleider Nicky Cruz die door de prediker David Wilkerson wordt uitgedaagd om een collecte op te halen. Nicky staat net als Abram voor een lastige keuze.

In deze serie video's laten wij door middel van persoonlijke verhalen en andere verhalen van beroemde en minder beroemde christenen in het verleden zien, dat geloven niet iets is van duizenden jaren geleden, maar dat God vandaag de dag zich nog steeds met mensen bemoeit en met hen wilt wandelen.