Skip to main content

Les 7: Abraham offert Isaak

Programma


Het leven van Abram – het thema van les 1 t/m 7

Tijdens deze eerste zeven lessen kijken we naar het leven van Abram:

Les 1                      Abram gaat op reis (Genesis 12: 1-9)
Les 2                     Abram en Lot gaan uit elkaar (Genesis 13: 1-18)
Les 3                     Abram telt de sterren (Genesis 15: 1-6)
Les 4                     Abram en Hagar (Genesis 16: 1 -16)
Les 5                     Abram krijgt bezoek en Sara moet lachen (Genesis 18: 1-15)
Les 6                     Abraham stuurt Hagar en Ismaël weg(Genesis 21: 1-21)
Les 7                     Abraham offert Isaak (Genesis 22: 1-19)

Het Bijbelgedeelte in deze les:

God wil Abrahams vertrouwen testen. Hij vertelt hem dat hij zijn geliefde zoon Isaak moet offeren bij de berg Moria. De volgende ochtend maakt Abraham zich klaar voor de reis. Met een ezel vol geladen met hout, twee knechten en zijn zoon Isaak ging hij op reis. Aangekomen vertelt hij zijn knechten dat ze moeten wachten. Hij en Isaak gaan bidden en komen dan samen terug. Isaak draagt het hout en Abraham het mes.

Isaak snapt het niet. “Waar is het lam voor het offer?” Abraham vertelt Isaak dat God Zelf voor een lam zal zorgen. Eenmaal op de plek bouwt Abraham een altaar. Hij bindt Isaak vast en legt hem op het altaar. Maar als hij zijn mes pakt, roept de engel van Heer uit de hemel: “Abraham, doe het niet. Nu weet ik dat je mij echt vertrouwt en eerbied voor Mij hebt, want je was bereid om je enige zoon aan mij te geven.” Toen zag Abraham een ram dat vast zat met zijn hoorns in de struiken. Abraham offerde dit ram en de noemde de plek: “De Heer zal voorzien.”

Omdat Abraham bereid was om zijn zoon te offeren, belooft God dat Hij hem rijk en gelukkig zal maken met zoveel nakomelingen dat niemand ze kan tellen. Net zoveel als de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand. Je nakomelingen zullen hun vijanden verslaan en door jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden, want jij hebt mij gehoorzaamd. Hierna gaat Abraham terug naar zijn knechten en blijft bij Berseba wonen.

(Genesis 22: 1 -19)

Maak je eigen programma

Binnen deze methode bieden we je een veelvoud van werkvormen waar je als leerkracht of kinderwerker zelf uit kunt kiezen:

Video’s om te bekijken

- Video van de Henkie Show
Een complete Henkie Show video over het Bijbelverhaal van vandaag

- Video van de Henkie Show zonder Bijbelverhaal 
Bekijk deze video met de kinderen als je zelf het Bijbelverhaal wilt vertellen                           

- Video van alleen de vertelling van het Bijbelverhaal 
Een korte video van alleen het Bijbelverhaal zonder poppen of andere dingen

- Video voor de bovenbouw: 'Goocheltruc - De doorgezaagde wasbeer' 
Matthijs 'zaagt' een wasbeer door midden als beeld van het offer van Abraham. Deze video is deel van een serie voor de bovenbouw (en middenbouw) waarin Matthijs aan de hand van een goocheltruc, proefje of voorwerp een belangrijke les uit het Bijbelverhaal belicht of het verhaal kort vertelt.

- Video geloofsverhalen: 'Een zwerver komt logeren' 
Vraagt God vandaag de dag nog steeds moeilijke beslissingen? Matthijs Vlaardingerbroek vertelt het verhaal over de zwerver die kwam logeren. In deze serie video's laten wij door middel van persoonlijke verhalen en andere verhalen van beroemde en minder beroemde christenen in het verleden zien, dat geloven niet iets is van duizenden jaren geleden, maar dat God vandaag de dag zich nog steeds met mensen bemoeit en met hen wilt wandelen. 

- YouTube video ‘Reach'   
Een kort, seculier YouTube filmpje over opoffering, waarbij je aan de hand van twee werkvormen goed op het Bijbelverhaal van vandaag kunt reflecteren                           

Kindermoment / Introductie

Wat is het kostbaarste dat je bezig? 
In het kindermoment staan we stil wat ons kostbaar is en bij het kostbaarste dat Abraham moest opgeven.                                                    

IJsbreker

Wie is Abraham?
In de ijsbreker van vandaag staan we stil bij wat de kinderen de afgelopen weken over Abraham hebben geleerd.                                                         

Bijbelverhaal zelf vertellen

- Verteltips           
Leuke en gemakkelijke tips die je helpen om het Bijbelverhaal zelf te vertellen
                                     
- Lees het Bijbelverhaal voor       
Een uitgeschreven versie van het Bijbelverhaal in de video                                                            

Proefje

- Een altaar voor God
We gaan met slaolie, water, kleurstof en een bruistablet een altaar van dankbaarheid voor God maken.                                                                         

Verdieping

- Gebruik kleuren als reflectie
Wat een emotionele reis was dit verhaal voor Abraham, maar ook voor Isaak. Je zou toch maar te horen krijgen dat je je zoon moet offeren of je vader zou je vastbinden en op wat takken leggen om te offeren. In deze creatieve verwerking gaan we aan de hand van een kleurwaaier over onze emoties en de emoties van Abraham en Isaak nadenken.

- Koffer Estafette
Abraham gaat opnieuw op reis. Deze keer met een ezel die voor hem het hout draagt. Toch is het geen gemakkelijke reis. Er is dan wel een ezel die zijn hout draagt, maar er is niemand die zijn hart kan dragen. Wat zal Abraham het zwaar gehad hebben tijdens zijn reis!                                       

Spel

- Stop!!
Abraham staat op het punt om zijn zoon Isaak te offeren. Maar God roept uit de hemel en zegt: “Stop!” In dit spel speelt het woordje ‘Stop’ een grote rol.                           

Knutselen

- Herken jij de sterrenstelsels?
God belooft Abraham dat zijn nakomelingen ontelbaar zullen zijn. Nog meer dan de sterren aan de hemel. Jaren daarvoor had God aan Abraham gevraagd om de sterren te tellen. Welke sterren en welke sterrenstelsels zou Abraham hebben herkend? Welke sterrenstelsels ken jij? Met dit superleuke knutselwerkje leren kinderen naar de sterren kijken en sterrenstelsels herkennen.                                                                     

Creatief gebed

- Een altaar van dankbaarheid
We gaan met slaolie, water, kleurstof en een bruistablet een altaar van dankbaarheid voor God maken.   

Geloofsopvoeding thuis

- Werkblad voor de ouders       
PDF werkblad met drie tips voor ouders om het Bijbelverhaal thuis verder te gaan   

Thuis kerk-zijn

- Werkblad om samen als gezin of als groep thuis kerk te vieren 
PDF werkblad met vijf tips om samen rond dit verhaal thuis kerk te zijn